W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominam, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Więcej szczegółów w załączonym piśmie.
Pismo do gmin - informacja dotycząca zagrożenia suszą rolniczą 2023

Link do raportów z monitoringu suszy rolniczej:
https://susza.iung.pulawy.pl/mapy/2023,03/
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/