Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 19 maja 2023 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Treść wykazu dostępna jest w pliku zamieszczonym poniżej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia