Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że jest nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spo%C5%82ecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-z-nielnosprawnoscia-dla-jednostek-samorz%C4%85du-terytorialnego-edycja-2024

Kierownik GOPS
Lilla Danuta Szczeblewska