Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że jest nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

W załączeniu link do Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-społecznej-pn-asystent-osobisy-osoby-niepelnosptawnej-edycja-2023

Kierownik GOPS

Lilla Danuta Szczeblewska