„Korpus Wsparcia Seniorów” to nowy program osłonowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mający na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

jmgwparcie seniorow

Program skierowany jest dla Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Gminy Kolno, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń pod specjalną infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 89 716 32 93.