O G Ł O S Z E N I E 500

plakat 500

ulotka 500 Strona 1

ulotka 500 Strona 2

więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Informator Rodzina 500+

Krótki informator 500+