Wójt Gminy Kolno z ogromną przyjemnością informuje, że sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kolnie jest już udostępniona Mieszkańcom naszej Gminy.

Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r. w sprawie powierzenia i wysokości udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pt. Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016

Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r.