Podczas obrad XIX sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 28 września 2016 roku o godz. 11.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027.


2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2016 rok.


3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie akcji w/w spółki na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego.