Osoby zainteresowane gospodarką niskoemisyjną zapraszamy do odwiedzenia strony WFOŚiGW w Olsztynie:

www.wfosigw.olsztyn.pl

pod zakładką Doradztwo Energetyczne oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem:

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne