W sobotę 18 czerwca 2016 r. w Kolnie wspólnie świętowaliśmy jubileusz 10-lecia Partnerstwa Gminy Kolno z Gminą Belm.

Dokładnie 26 maja 2006 roku w Kolnie Wójt Gminy Kolno - Pan Henryk Duda wraz z ówczesnym Burmistrzem Gminy Belm - Panem Barnhardem Wellman podpisali Umowę Partnerską o współpracy pomiędzy Gminą Kolno a Gminą Belm. W treści tej umowy obaj złożyli deklaracje partnerstwa gmin i obiecali pogłębiać i zapewnić przyjacielskie kontakty między mieszkańcami swoich gmin. Temu partnerstwu zawsze miała towarzyszyć myśl przewodnia – pokój poprzez wzajemne zrozumienie. I słowa dotrzymali!

Uroczystość rozpoczął olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua, który koncertował w Kościele pw. Trzech Króli w Kolnie. Po koncercie nastąpiła oficjalna ceremonia obchodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Olsztyński - Pani Małgorzata Chyziak, Pan Viktor Hermeler - Burmistrz Gminy Belm i Pan Bernhard Wellmann - były Burmistrz Gminy Belm wraz z całą delegacją z gminy Belm oraz Pani Doris Fritz - Zastępca Burmistrza i Radna Gminy Belm. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Gminy Elterlein wraz z Prezesem Stowarzyszenia – Panem Uwe Kehrer na czele. Nie mogło zabraknąć Pani Krystyny Krasuskiej - Przewodniczącej Rady Gminy, Radnych Gminy Kolno oraz Sołtysów, Dyrektorów, Kierowników i Zarządcy Gminnych Jednostek Organizacyjnych z Gminy Kolno i Gminy Belm, a także Pani Agaty Milewskiej – Dyrektora Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach wraz z podopiecznymi Ośrodka oraz Pana Janusza Sypiańskiego – Dyrektora Biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Kolno Pan Henryk Duda. Po oficjalnych przemówieniach przedstawicieli Gmin partnerskich uroczystość uświetniły występy: dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Kolnie i Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach oraz Pani Blanki Polniak.

Aby w sposób symboliczny ukoronować nasze partnerstwo Wójt Gminy Kolno Pan Henryk Duda przygotował pamiątkowe złote medale, specjalnie odlane na ten jubileusz.

Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się na Plac Pojednania i Nadziei, by wspólnie posadzić drzewo - specjalną odmianę buka, podarowane nam przez przyjaciół z Gminy Belm jako symbol zakorzenienia, trwałości i ciągłego wzrostu naszych partnerskich relacji.

Wszystkim przybyłym Mieszkańcom i Gościom dziękujemy za wspólne obchody naszego Partnerstwa!