1 Copy

2 Copy

Wszelkie informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno znajdują się na stronie:

http://bip-kolno.sprint.com.pl

w zakładce:

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno