Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, w tym oczywiście Mieszkańcy Gminy Kolno, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Starostę Olsztyńskiego Panią Małgorzatę Chyziak z władzami gmin, porady są udzielane w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku i Stawigudzie.
Szczegóły:

 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej