29 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 odbędą się Gminno-Miejskie Zawody

Sportowo-Pożarnicze w Fosie miejskiej w Jezioranach.

Podczas zawodów Gminę Kolno reprezentować będą wszystkie nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zachęcamy Mieszkańców do kibicowania druhom z naszych OSP!

Organizatorami zawodów są Burmistrz Jezioran oraz ZOSP w Gminie Jeziorany.

 

zawody