ZARZĄDZENIE NR 59/2024 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 25 CZERWCA 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2024- wykaz