25 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kolnie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu, a także zaproszeni goście. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian osobowych - przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w  Kolnie. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kolnie powierzył stanowisko Prezesa – Mariuszowi Józefowi Wronie – Wójtowi Gminy Kolno. Dotychczasowemu Prezesowi Piotrowi Szulcowi, Zarząd w imieniu wszystkich druhen i  druhów składa podziękowanie za dotychczasowe wsparcie i  pomoc w realizowaniu przedsięwzięć na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu Gminy Kolno. Nowemu Prezesowi Mariuszowi Józefowi Wronie życzymy zaangażowania oraz satysfakcji z  pełnionej funkcji.

Na zakończenie posiedzenia omówione zostały bieżące sprawy z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.