25 czerwca 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zaplanowane spotkanie miało na celu omówienie kilku sfer związanych z bezpieczeństwem mieszkańców gminy. Istotnym elementem dyskusji było również zagadnienie działań prewencyjnych. Podczas posiedzenia dokładnie przeanalizowano dotychczasowe zdarzenia kryzysowe występujące na terenie gminy np. pożary budynków, zdarzenia drogowe z  udziałem zwierząt. Poruszono temat aktualnej sytuacji pogodowej i wynikającego z niej zagrożenia. Z  uwagi na fakt, iż  rozpoczęło się lato, kluczowym punktem posiedzenia była również analiza bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Z tego miejsca przypominamy organizatorom o obowiązku dokonania zgłoszenia organizacji wypoczynków w postaci obozów organizowanych na terenie Gminy Kolno tj. danych obozu oraz danych kontaktowych do  organizatorów przedsięwzięć. Po dokonaniu zgłoszenia, nastąpi ewentualne uzgadnianie kwestii miejsc docelowych ewakuacji. W przypadku obozowisk harcerskich, takowe zgłoszenie wynika z zapisów pkt. 1.1.3 Protokołu Uzgodnień z dnia 19 czerwca 2019 r. w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Podane informacje pozwolą na szczególne przeanalizowanie zagrożeń oraz ich skutków pod kątem ewentualnych możliwości organizacji tymczasowego schronienia dla osób ewakuowanych z  obozowisk.