WÓJT GMINY KOLNO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki:
https://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/43/Stanowisko_urzednicze_ds__informatyki/