Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kolno zwołanie na dzień 24 czerwca 2024 r. o godz. 8:00