ZARZĄDZENIE NR 58/2024 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2024 - Wykaz