Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w Kolnie wraz z budową chodnika o długości 260m”.

Inwestycja przewiduje budowę chodnika z kostki typu polbruk o długości 260m, budowę oświetlonego przejścia dla pieszych z wyniesieniem oraz wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni na długości 190m.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie reprezentując Powiat Olsztyński pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% na realizację przedsięwzięcia. Łączny koszt inwestycji wynosi 455.557,23zł.

Gmina Kolno w ramach partycypacji w kosztach realizacji inwestycji udzieliła Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy finansowej w wysokości 45.557,23zł.

 

1

2

3