Informacja o uproszczonej ofercie na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Fundację Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 5 czerwca 2024 r.