Trwa realizacja inwestycji w Kolnie: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą jest firma KATOPI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

 

Wartość robót budowlanych wynosi 1.889.464,50 zł.

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowa nawierzchnia drogi z kostki typu polbruk (ok. 2549 m²) wraz z chodnikiem (ok. 534 m²) i miejscami postojowymi (ok. 555m²).

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.