Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kolno

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2023r.