Procedura weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w Gminie Kolno

Oświadczenie