II SESJA RADY GMINY KOLNO

29 maja 2024 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Kolno, podczas której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr II/5/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035.
  2. Uchwała Nr II/6/2024 z dnia 29 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2024 r.
  3. Uchwała Nr II/7/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kolno do „Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD”.
  4. Uchwałę Nr II/8/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.
  5. Uchwałę Nr II/9/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika”.
  6. Uchwałę Nr II/10/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3114-ii-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId8c977d8835