Wójt Gminy Kolno
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kolnie

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:
https://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/8/42/Dyrektor/