Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 24 maja 2024r roku o godz. 9:00