OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Bęsia w sprawie zmiany przeznaczenia środków sołeckiego na 2024 r.