OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Bęsia w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 r.