12 grudnia 2023 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej ds. oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP – edycja 2023/2024 – etap gminny.

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

-          zgodność pracy z tematyką i celami konkursu,

-          wkład pracy własnej,

-          estetyka wykonania,

-          oryginalność.

Z eliminacji środowiskowych do eliminacji gminnych nadesłanych zostało 40 prac z 3 placówek oświatowych. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, czym samym ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród wszystkich uczestników laureatami etapu gminnego zostało 12 osób.

W dniach 11-12 oraz 15 stycznia 2024 r. dokonano uroczystego wręczenia nagród.