W dniu 28 grudnia 2023 r. odbyła się LXVI Sesja Rady Gminy Kolno podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr LXVI/367/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2034.
  2. Uchwała Nr LXVI/368/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
  3. Uchwała Nr LXVI/369/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035.
  4. Uchwała Nr LXVI/370/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2024 r.
  5. Uchwała Nr LXVI/371/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolnie.
  6. Uchwała Nr LXVI/372/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Biskupiec zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolno.
  7. Uchwała Nr LXVI/373/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolno na lata 2024-2029.
  8. Uchwała Nr LXVI/374/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z trzech drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących w alei przy drodze wojewódzkiej nr 593 na odcinku Lutry - Mnichowo na terenie gminy Kolno.

Podczas obrad sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie wręczyła zaświadczenie nowo wybranemu radnemu, po czym w myśl art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radny złożył ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

 

Transmisja obrad z sesji

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3031-lxvi-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId846d98442e