Mieszkańcy Sołectwa Kabiny dziękują serdecznie Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za realizację wniosku Radnej Pani Krystyny Krasuskiej oraz sprawne wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania, przepustu i budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową” w Kabinach.