Zarządzenie Nr 35/2023 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający na 6 stycznia 2024 r. dla pracowników Urzędu Gminy Kolno