W dniu 28 listopada 2023 r. odbyła się LXV Sesja Rady Gminy Kolno podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr LXV/354/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2034.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1304

 2. Uchwała Nr LXV/355/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1323

 3. Uchwała Nr LXV/356/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1324

 4. Uchwała Nr LXV/357/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1326

 5. Uchwała Nr LXV/358/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1327

 6. Uchwała Nr LXV/359/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Kolno w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1328

 7. Uchwała Nr LXV/360/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1329

 8. Uchwała Nr LXV/361/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1330

 9. Uchwała LXV/362/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://erada.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1331

 10. Uchwała Nr LXIV/351/2023 z dnia 29 września 2023 r. LXV/363/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 r.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://erada.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1332

 11. Uchwała Nr LXV/364/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2024 rok.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://erada.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1333

 12. Uchwała Nr LXV/365/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno w 2024 roku.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://erada.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1334

 13. Uchwała Nr LXV/366/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno w 2024 roku.
  Wykaz imienny głosowania:
  https://erada.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/94/glosowanie/1335

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3008-lxv-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIdf4c3166263