Ogłoszenie o konsultacjach
Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie uruchomienia i wyboru form konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2024 rok
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2024 rok

Protokół zawierający wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały Program Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2024