Gmina Kolno zakończyła realizację zadania Zakup strojów ludowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie filii w Bęsi pn. „Centrum Kultury w Bęsi”w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 r.

W ramach projektu zakupiono czternaście kompletów strojów ludowych składających się z bluzek, spódnic, chust w kwiaty i korali. Na fartuchach został wykonany haft z motywem KGW, charakterystycznym dla Bęsi wiatrakiem oraz herbem gminy Kolno. Stroje zostały zakupione w celu umożliwienia prezentacji Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi podczas wydarzeń kulturalnych, świąt i uroczystości oraz zwiększenia poziomu zaangażowania mieszkańców w życie wsi.

Zakupione stroje z pewnością wyróżnią nasze Koło spośród innych grup i nawiążą do dziedzictwa kulturowego Bęsi oraz wpłyną pozytywnie na promocję gminy Kolno.

IMG 8550

Tablica PCV Kolno