Drodzy mieszkańcy !

Rząd wprowadził inicjatywę „Bitwa o remizy”, której głównym celem jest zwiększenie frekwencji wyborczej. Gminy z  najwyższą frekwencją wyborczą w danym powiecie mogą zdobyć aż milion złotych. Gmina licząca do 20 tysięcy mieszkańców, która wykaże się najwyższą frekwencją, otrzyma 1 mln zł na remont remizy.

To szansa na odnowę i poprawę lokalnej infrastruktury, która służy mieszkańcom. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone m.in. na termomodernizację oraz doposażenie remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. W  praktyce oznacza to możliwość instalacji odnawialnych źródeł energii, wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne, niskoemisyjne rozwiązania, czy też kompleksowego remontu remizy i zakup niezbędnego sprzętu.

Zachęcamy więc do udziału w wyborach i zdobycia miliona dla strażaków z Lutr, Kruz oraz Kolna ! Istnieje realna szansa na wspólny sukces. Spróbujmy, to nic nie kosztuje !