W dniu 29 września 2023 r. odbyła się LXIV Sesja Rady Gminy Kolno podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr LXIV/348/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2036.

  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/91/glosowanie/1298

 2. Uchwała Nr LXIV/349/2023 z dnia 29 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.

  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/91/glosowanie/1299

 3. Uchwała Nr LXIV/350/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kolno.

  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/91/glosowanie/1300

 4. Uchwała Nr LXIV/351/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/91/glosowanie/1301

 5. Uchwała Nr LXIV/352/2023 z dnia 29 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Kolno zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/91/glosowanie/1302

 6. Uchwała Nr LXIV/353/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

  Wykaz imienny głosowania:
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/91/glosowanie/1303


Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2975-lxiv-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId47fccdcbaf