OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Samławki w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r.