Gmina Kolno otrzymała kolejne dofinansowanie na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną !!!

Gmina Kolno otrzymała 2.499.000,00 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Kolno zrealizuje inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie”, która zakresem obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na zabudowę kolonijną msc. Kolno (dokładnie zabudowa rozproszona na trasie Kolno-Wójtowo), modernizację sieci wodociągowej w Rynie Reszelskim tj. wymiana rur azbestowych oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie.