OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Lutry w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r.