OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Kolno w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na