OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Wysoka Dąbrowa w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszu sołeckiego w 2023 r. i rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r.