OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Otry w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r.