W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyła się LXIII Sesja Rady Gminy Kolno podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr LXIII/340/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2036.
  2. Uchwała Nr LXIII/341/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
  3. Uchwała Nr LXIII/342/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej na terenie Gminy Kolno.
  4. Uchwała Nr LXIII/343/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kolnie.
  5. Uchwała Nr LXIII/344/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno.
  6. Uchwała Nr LXIII/345/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kolno.
  7. Uchwała Nr LXIII/346/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolno na rok szkolny 2023/2024.
  8. Uchwała Nr LXIII/347/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości o nr działki 293/2, 290, 286/2, 285/2, 284/2, 283/8, 283/6, 280/6, 280/8, 279/2, 278/2, 279/3, 278/3 obręb Kolno gmina Kolno.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2945-lxiii-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIdcdf7dce3e7