OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Górowo w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r.