Informuję o wyznaczonych terminach dyżurów w następujących dniach:
• 29.08.2023 r.
• 01.09.2023 r.
• 05.09.2023 r.
• 08.09.2023 r.
• 12.09.2023 r.
• 15.09.2023 r.
Dyżury pełnione będą w Urzędzie Gminy Kolno w godzinach 13:30-15:30 w pokoju nr 6    w celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.                                                                  
 
                                                                                                                        Urzędnik Wyborczy w Gminie Kolno

                                                                                                                              /-/ Elżbieta Banaszkiewicz

Informacja urzędnika wyborczego o pełnionych dyżurach