Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 29 sierpnia 2023 roku o godz. 10.30