Ogłoszenie - LXIII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 29 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00