Gmina Kolno realizuje zadanie pod nazwą Zakup strojów ludowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie filii w Bęsi pn. „Centrum Kultury w Bęsi” w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 r.
W ramach zadania planuje się zakupić stroje ludowe w tym: bluzki, spódnice, chusty w kwiaty, fartuchy oraz korale, które m.in. umożliwią prezentację Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi podczas wydarzeń kulturalnych, świąt i uroczystości oraz zwiększą poziom zaangażowania mieszkańców w życie wsi.

Na zadanie Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2023 w wysokości 8 000,00 zł.